Historii Wschowy ciąg dalszy

Po ostatnim spacerze zorganizowanym przez Stowarzyszenie Czas ART Państwa zainteresowanie wzbudził wyjątkowy portal wykonany z piaskowca znajdujący się przy ulicy Rzeźnickiej 1 we Wschowie, pamiątka po dawnej świetności mieszczan wschowskich.

Przytaczam dla Państwa fragment artykułu Pani Marty Małkus pt.: „Z dziejów budowli mieszczańskich dawnej Wschowy” wydany w 2011 roku przez Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki ( Rocznik Leszczyński tom 11), który w sposób przystępny i ciekawy przedstawia historię tego miejsca.

„…Wschowskie kamienice miały dawnej portale najczęściej wykonane z piaskowca. Ten popularny na pograniczu wielkopolsko- śląskim materiał sprowadzany był z nieodległych, śląskich kamieniołomów. W zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej znajdują się dwa fragmenty XVII-wiecznej kamieniarki mieszczańskiej sprzed pożaru w 1685 roku. Są to dwa kartusze z gmerkami i monogramami. Na starówce zachowały się dwa XVII wieczne portale. Jeden z nich zdobi wejście do narożnego domu przy ulicy Rzeźnickiej (dawniej Rynek 14). Tu dawnej znajdował się Targ Rybny ze zbiornikiem wodnym, a od XVIII wieku plac przyrynkowy ozdobiony jest barokowa fontanna. Boczna elewacja kamienicy, w której znajduje się ozdobne wejście do domu, jest jedyna ceglaną, nieotynkowana ścianą zewnętrzną wśród zabudowy starego miasta. Wysokie ślepe arkady ożywiają ceglana elewacje, nadając kompozycji rytmiczność i harmonie. Ciąg okien pierwszego pietra, kształtem zbliżonych do kwadratu i obramowanych jasnymi opaskami z gzymsem, podkreśla sposób komponowania architektury budynku zgodnie z zasadami renesansu. Wejście ozdobione wykonanym z piaskowca portalem z kartuszem z motywem cyrkla i inicjałami „AP” i data,,1677″ przypomina analogiczne opracowanie kamieniarki na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim w kaplicy rodziny Teupitzów i Chwałkowskich. Nie wiemy, do kogo należał ten dom w XVII wieku. Jedynie z notatki w księgach miejskich relacjonującej przebieg pożaru z 10 maja 1685 roku pochodzi i informacja, ze skrajne domy pierzei zachodniej należały jeden do rodziny Chwałkowskich, drugi do złotnika Domprichta. Na tej podstawie możemy jedynie przypuszczać, ze być może mieszkali w nim Chwałkowscy. Szlachecka rodzina Chwałkowskich herbu Odrowąż związana była ze Wschowa – tu mieszkali i służyli społeczności miejskiej swoją wiedzą. Mikołaj Chwałkowski (zm. 1556 r.) był burmistrzem Wschowy w latach 1549-1554. Słynnym gospodarzem miasta, który odbudowywał je z pożaru w 1644 roku, był kolejny Mikołaj Chwałkowski (1595-1651). Jego płyta nagrobna znajduje sie na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim we Wschowie…”

Zapraszamy do Wschowy.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Dodaj komentarz