Spacer w cieniu „Żłóbka Chrystusa” (Kripplein Christi)

W poniedziałkowy wieczór 17 sierpnia 2015 roku Stowarzyszenie Czas A.R.T. miało przyjemność, po raz kolejny, zaprezentować Państwu naszą piękną Wschowę i fragment jej historii.

Wspólną podróż rozpoczęliśmy od kościółka Kripplein Christi. Opowieści o czasach odległych towarzyszyła nam w całej wędrówce – od dawnego kościółka, szkoły łacińskiej, ulic starego miasta, do kościoła farnego – dawnego miejsca kultu religijnego wschowskich luteranów. Poznaliśmy miejsca szczególne bliskie Valeriusowi Herbergerowi – wschowskiemu pastorowi, który żył, tworzył i głosił Ewangelię na ziemi wschowskiej w latach 1562-1627.

Kończąc spacer, przeszliśmy obok Lwiego Mostku aleją ks. Rogalińskiego, aby spotkać się z „X muzą”. Tym razem, w magicznym cieniu Żłóbka Chrystusa mogliśmy zobaczyć pracę wschowskich licealistów pt.: „Wschowa miasto świątyń” (2008) oraz film wschowianina, Dawida Bilickiego pt.: „Sharing Smiles – The Beginning” (https://vimeo.com/136463280), który z ogromną pasją i zaangażowaniem realizuje swój cel – budowę szkoły dla dzieci społecznie wykluczonych w Birmie.

Na koniec spotkania głos zabrał nasz gość specjalny, Pani Magdalena Oxford – przedstawicielka rządu Niemiec (Kulturreferat Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhynien, Galizien), która oficjalnie potwierdziła wsparcie dla naszych działań w celu ratowania naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Czas A.R.T. serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania i zaprasza na kolejne, które odbędzie się we wrześniu 2015 roku w pobliżu kościołka Żłóbka Chrystusa ( Kripplein Christi) we Wschowie – tym razem spotkamy się z muzyką.

Dziękujemy także współorganizatorom poniedziałkowego spotkania: Dyrektorowi Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Gimnazjum nr 2 we Wschowie.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Dodaj komentarz