Filmowe spotkanie w cieniu „Żłóbka Chrystusa” (Kripplein Christi)

Kolejne spotkane w ramach projektu „Serce dla Żłobka Chrystusa” już za nami. W środę 22 lipca mieliśmy przyjemność zaprezentować mieszkańcom Leszna, Wschowy i okolic kilka filmów oraz prezentacji, które przedstawiają bogatą historię naszej małej ojczyzny.

Pierwszym dziełem, które zaprezentowaliśmy podczas spotkania był film o wizytach królewskich we Wschowie zrealizowany przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana we Wschowie. Po nim, przybyli goście obejrzeli prezentację, którą Stowarzyszenie Czas A.R.T. przygotowało  w ramach zeszłorocznego konkursu „ Moc słów i obrazu dla wschowskiego zabytku Kripplein Christi” ze współczesną  aranżacją muzyczną utworu Melchiora Teschnera w wykonaniu muzyków ze Wschowy i Kopenhagi.

Przedstawiliśmy także dwie prace wschowskiej młodzieży, które napłynęły do nas w ramach tegorocznego konkursu  zorganizowanego przez Czas A.R.T. pn.: Duchowość ziemi wschowskiej – obraz kultury religijnej i dziedzictwa kulturowego oraz prezentację „Wschowski Syjon w czasach Valeriusa Herbergera. W 450-tą rocznicę urodzin „małego Lutra”.

Tradycyjnie podczas spotkania można było zwiedzić starą świątynię,  wysłuchać wielu ciekawych opowieści oraz porozmawiać o przeszłości Wschowy i jej zachowanych śladach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i zapraszamy na kolejne, które odbędzie się 17 sierpnia 2015 w pobliżu naszego niezwykłego zabytku – kościołka Żłóbka Chrystusa ( Kripplein Christi) we Wschowie.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Historii Wschowy ciąg dalszy

Po ostatnim spacerze zorganizowanym przez Stowarzyszenie Czas ART Państwa zainteresowanie wzbudził wyjątkowy portal wykonany z piaskowca znajdujący się przy ulicy Rzeźnickiej 1 we Wschowie, pamiątka po dawnej świetności mieszczan wschowskich.

Przytaczam dla Państwa fragment artykułu Pani Marty Małkus pt.: „Z dziejów budowli mieszczańskich dawnej Wschowy” wydany w 2011 roku przez Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki ( Rocznik Leszczyński tom 11), który w sposób przystępny i ciekawy przedstawia historię tego miejsca.

„…Wschowskie kamienice miały dawnej portale najczęściej wykonane z piaskowca. Ten popularny na pograniczu wielkopolsko- śląskim materiał sprowadzany był z nieodległych, śląskich kamieniołomów. W zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej znajdują się dwa fragmenty XVII-wiecznej kamieniarki mieszczańskiej sprzed pożaru w 1685 roku. Są to dwa kartusze z gmerkami i monogramami. Na starówce zachowały się dwa XVII wieczne portale. Jeden z nich zdobi wejście do narożnego domu przy ulicy Rzeźnickiej (dawniej Rynek 14). Tu dawnej znajdował się Targ Rybny ze zbiornikiem wodnym, a od XVIII wieku plac przyrynkowy ozdobiony jest barokowa fontanna. Boczna elewacja kamienicy, w której znajduje się ozdobne wejście do domu, jest jedyna ceglaną, nieotynkowana ścianą zewnętrzną wśród zabudowy starego miasta. Wysokie ślepe arkady ożywiają ceglana elewacje, nadając kompozycji rytmiczność i harmonie. Ciąg okien pierwszego pietra, kształtem zbliżonych do kwadratu i obramowanych jasnymi opaskami z gzymsem, podkreśla sposób komponowania architektury budynku zgodnie z zasadami renesansu. Wejście ozdobione wykonanym z piaskowca portalem z kartuszem z motywem cyrkla i inicjałami „AP” i data,,1677″ przypomina analogiczne opracowanie kamieniarki na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim w kaplicy rodziny Teupitzów i Chwałkowskich. Nie wiemy, do kogo należał ten dom w XVII wieku. Jedynie z notatki w księgach miejskich relacjonującej przebieg pożaru z 10 maja 1685 roku pochodzi i informacja, ze skrajne domy pierzei zachodniej należały jeden do rodziny Chwałkowskich, drugi do złotnika Domprichta. Na tej podstawie możemy jedynie przypuszczać, ze być może mieszkali w nim Chwałkowscy. Szlachecka rodzina Chwałkowskich herbu Odrowąż związana była ze Wschowa – tu mieszkali i służyli społeczności miejskiej swoją wiedzą. Mikołaj Chwałkowski (zm. 1556 r.) był burmistrzem Wschowy w latach 1549-1554. Słynnym gospodarzem miasta, który odbudowywał je z pożaru w 1644 roku, był kolejny Mikołaj Chwałkowski (1595-1651). Jego płyta nagrobna znajduje sie na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim we Wschowie…”

Zapraszamy do Wschowy.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Spacer w cieniu „Żłóbka Chrystusa” (Kripplein Christi)

W poniedziałkowy wieczór 17 sierpnia 2015 roku Stowarzyszenie Czas A.R.T. miało przyjemność, po raz kolejny, zaprezentować Państwu naszą piękną Wschowę i fragment jej historii.

Wspólną podróż rozpoczęliśmy od kościółka Kripplein Christi. Opowieści o czasach odległych towarzyszyła nam w całej wędrówce – od dawnego kościółka, szkoły łacińskiej, ulic starego miasta, do kościoła farnego – dawnego miejsca kultu religijnego wschowskich luteranów. Poznaliśmy miejsca szczególne bliskie Valeriusowi Herbergerowi – wschowskiemu pastorowi, który żył, tworzył i głosił Ewangelię na ziemi wschowskiej w latach 1562-1627.

Kończąc spacer, przeszliśmy obok Lwiego Mostku aleją ks. Rogalińskiego, aby spotkać się z „X muzą”. Tym razem, w magicznym cieniu Żłóbka Chrystusa mogliśmy zobaczyć pracę wschowskich licealistów pt.: „Wschowa miasto świątyń” (2008) oraz film wschowianina, Dawida Bilickiego pt.: „Sharing Smiles – The Beginning” (https://vimeo.com/136463280), który z ogromną pasją i zaangażowaniem realizuje swój cel – budowę szkoły dla dzieci społecznie wykluczonych w Birmie.

Na koniec spotkania głos zabrał nasz gość specjalny, Pani Magdalena Oxford – przedstawicielka rządu Niemiec (Kulturreferat Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhynien, Galizien), która oficjalnie potwierdziła wsparcie dla naszych działań w celu ratowania naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Czas A.R.T. serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania i zaprasza na kolejne, które odbędzie się we wrześniu 2015 roku w pobliżu kościołka Żłóbka Chrystusa ( Kripplein Christi) we Wschowie – tym razem spotkamy się z muzyką.

Dziękujemy także współorganizatorom poniedziałkowego spotkania: Dyrektorowi Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Gimnazjum nr 2 we Wschowie.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Zapraszamy na spacer w cieniu „Żłóbka Chrystusa” (Kripplein Christi)

2015-08-17 Spacer w cieniu „Żłóbka Chrystusa” (Kripplein Christi) PLAKAT

W poniedziałek, 17 sierpnia 2015 roku o godzinie 20:00 Stowarzyszenie Czas A.R.T. serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z naszym wspaniałym, wschowskim zabytkiem – dawnym kościołem luterańskim imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi).

Nasz spacer rozpoczniemy, tradycyjnie już, od kościółka Kripplein Christi. Opowieść o czasach odległych będzie towarzyszyć nam w całej wędrówce. Wraz z słuchaczami wejdzie do dawnego kościółka, skieruje się w stronę  szkoły łacińskiej, podąży ulicami starego miasta, okrąży kościół farny – dawne miejsce kultu religijnego wschowskich luteranów. Poznamy miejsca szczególne bliskie Valeriusowi Herbergerowi – wschowskiemu pastorowi, który żył, tworzył i głosił Ewangelię na ziemi wschowskiej  w latach 1562-1627.

Kończąc spacer, przejdziemy obok Lwiego Mostku aleją ks. Rogalińskiego, aby spotkać się z „X muzą”. Tym razem, wśród szumu drzew, w miejscu gdzie płynęła fosa usiądziemy i obejrzymy kolejną pracę wschowskich licealistów pt.: „Wschowa miasto świątyń” (2008).

Po seansie będzie można wesprzeć nasze działania nabywając m.in. naszą debiutancką pocztówkę oraz pokonferencyjne publikacje.

Spacer, projekcja filmu oraz zwiedzanie kościółka realizowane jest w ramach projektu „Serce dla Żłobka Chrystusa”. Cykl działań, które Stowarzyszenie Czas A.R.T.  podejmuje na rzecz Kripplein Christi ma na celu  przywrócenie pamięci i promocję dawnego kościoła Żłóbka Chrystusa.

Pragniemy „oswoić” przestrzeń parku w pobliżu zabytku kreatywnymi działaniami.Sierpniowe, piąte już spotkanie,  zorganizowane jest przy współpracy z Dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Gimnazjum nr 2 we Wschowie.

Serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Stowarzyszenie Czas A.R.T. mocne w sieci

Stowarzyszenie Czas A.R.T. mocne w sieci - ZLOP (Wschowa Czas A.R.T.) 03

Stowarzyszenie Czas A.R.T. w okresie 2014/2015 wzięło udział w organizowanym przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP ) projekcie „Sektor trzeci mocny w sieci”.

Projekt wsparcia III sektora pn. „Sektor trzeci mocny w sieci” miał na celu m.in. wzmocnienie sieci organizacji zrzeszonych w ZLOP-ie, integracja, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań między lubuskimi stowarzyszeniami i fundacjami. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (pod działanie 5.4.2).

 W ramach projektu Stowarzyszenie Czas A.R.T. , jako członek ZLOP, wzięło udział w nieograniczonym i bezpłatnym doradztwie z zakresu:

  • doradztwo z zakresu wprowadzania zmian do dokumentów rejestrowych, zmian w statucie i wszelkich konsultacji dot. zagadnień prawnych w III sektorze
  • doradztwo z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji na działalność organizacji, obowiązków wynikających z realizacji zadań ze środków publicznych
  • „doradztwo elastyczne”, tj. dopasowane do potrzeb organizacji, (m.in. tworzenie stron www, ulotek i materiałów promocyjnych)

Spotkania odbywały się w Ośrodku Rejonowym ZLOP we Wschowie i zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów ukończenia szkolenia 29 czerwca 2015 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie. Spotkanie poprowadził prezes ZLOP pan Romuald Malinowski.