Spacer w cieniu „Żłóbka Chrystusa” (Kripplein Christi)

W poniedziałkowy wieczór 17 sierpnia 2015 roku Stowarzyszenie Czas A.R.T. miało przyjemność, po raz kolejny, zaprezentować Państwu naszą piękną Wschowę i fragment jej historii.

Wspólną podróż rozpoczęliśmy od kościółka Kripplein Christi. Opowieści o czasach odległych towarzyszyła nam w całej wędrówce – od dawnego kościółka, szkoły łacińskiej, ulic starego miasta, do kościoła farnego – dawnego miejsca kultu religijnego wschowskich luteranów. Poznaliśmy miejsca szczególne bliskie Valeriusowi Herbergerowi – wschowskiemu pastorowi, który żył, tworzył i głosił Ewangelię na ziemi wschowskiej w latach 1562-1627.

Kończąc spacer, przeszliśmy obok Lwiego Mostku aleją ks. Rogalińskiego, aby spotkać się z „X muzą”. Tym razem, w magicznym cieniu Żłóbka Chrystusa mogliśmy zobaczyć pracę wschowskich licealistów pt.: „Wschowa miasto świątyń” (2008) oraz film wschowianina, Dawida Bilickiego pt.: „Sharing Smiles – The Beginning” (https://vimeo.com/136463280), który z ogromną pasją i zaangażowaniem realizuje swój cel – budowę szkoły dla dzieci społecznie wykluczonych w Birmie.

Na koniec spotkania głos zabrał nasz gość specjalny, Pani Magdalena Oxford – przedstawicielka rządu Niemiec (Kulturreferat Westpreußen, Posener Land, Mittelpolen, Wolhynien, Galizien), która oficjalnie potwierdziła wsparcie dla naszych działań w celu ratowania naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Czas A.R.T. serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania i zaprasza na kolejne, które odbędzie się we wrześniu 2015 roku w pobliżu kościołka Żłóbka Chrystusa ( Kripplein Christi) we Wschowie – tym razem spotkamy się z muzyką.

Dziękujemy także współorganizatorom poniedziałkowego spotkania: Dyrektorowi Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Gimnazjum nr 2 we Wschowie.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Zapraszamy na spacer w cieniu „Żłóbka Chrystusa” (Kripplein Christi)

2015-08-17 Spacer w cieniu „Żłóbka Chrystusa” (Kripplein Christi) PLAKAT

W poniedziałek, 17 sierpnia 2015 roku o godzinie 20:00 Stowarzyszenie Czas A.R.T. serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z naszym wspaniałym, wschowskim zabytkiem – dawnym kościołem luterańskim imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi).

Nasz spacer rozpoczniemy, tradycyjnie już, od kościółka Kripplein Christi. Opowieść o czasach odległych będzie towarzyszyć nam w całej wędrówce. Wraz z słuchaczami wejdzie do dawnego kościółka, skieruje się w stronę  szkoły łacińskiej, podąży ulicami starego miasta, okrąży kościół farny – dawne miejsce kultu religijnego wschowskich luteranów. Poznamy miejsca szczególne bliskie Valeriusowi Herbergerowi – wschowskiemu pastorowi, który żył, tworzył i głosił Ewangelię na ziemi wschowskiej  w latach 1562-1627.

Kończąc spacer, przejdziemy obok Lwiego Mostku aleją ks. Rogalińskiego, aby spotkać się z „X muzą”. Tym razem, wśród szumu drzew, w miejscu gdzie płynęła fosa usiądziemy i obejrzymy kolejną pracę wschowskich licealistów pt.: „Wschowa miasto świątyń” (2008).

Po seansie będzie można wesprzeć nasze działania nabywając m.in. naszą debiutancką pocztówkę oraz pokonferencyjne publikacje.

Spacer, projekcja filmu oraz zwiedzanie kościółka realizowane jest w ramach projektu „Serce dla Żłobka Chrystusa”. Cykl działań, które Stowarzyszenie Czas A.R.T.  podejmuje na rzecz Kripplein Christi ma na celu  przywrócenie pamięci i promocję dawnego kościoła Żłóbka Chrystusa.

Pragniemy „oswoić” przestrzeń parku w pobliżu zabytku kreatywnymi działaniami.Sierpniowe, piąte już spotkanie,  zorganizowane jest przy współpracy z Dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Gimnazjum nr 2 we Wschowie.

Serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Stowarzyszenie Czas A.R.T. mocne w sieci

Stowarzyszenie Czas A.R.T. mocne w sieci - ZLOP (Wschowa Czas A.R.T.) 03

Stowarzyszenie Czas A.R.T. w okresie 2014/2015 wzięło udział w organizowanym przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP ) projekcie „Sektor trzeci mocny w sieci”.

Projekt wsparcia III sektora pn. „Sektor trzeci mocny w sieci” miał na celu m.in. wzmocnienie sieci organizacji zrzeszonych w ZLOP-ie, integracja, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań między lubuskimi stowarzyszeniami i fundacjami. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (pod działanie 5.4.2).

 W ramach projektu Stowarzyszenie Czas A.R.T. , jako członek ZLOP, wzięło udział w nieograniczonym i bezpłatnym doradztwie z zakresu:

  • doradztwo z zakresu wprowadzania zmian do dokumentów rejestrowych, zmian w statucie i wszelkich konsultacji dot. zagadnień prawnych w III sektorze
  • doradztwo z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji na działalność organizacji, obowiązków wynikających z realizacji zadań ze środków publicznych
  • „doradztwo elastyczne”, tj. dopasowane do potrzeb organizacji, (m.in. tworzenie stron www, ulotek i materiałów promocyjnych)

Spotkania odbywały się w Ośrodku Rejonowym ZLOP we Wschowie i zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów ukończenia szkolenia 29 czerwca 2015 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie. Spotkanie poprowadził prezes ZLOP pan Romuald Malinowski.

Wystawa „Wschowski Syjon …” na festiwalu Burning Sun 2015

Zapraszamy na wystawę „Wschowski Syjon …”, którą mamy przyjemność zaprezentować podczas pierwszego festiwalu „Burning Sun 2015”.

Wystawa pn. „Wschowski Syjon czyli obrazy z życia wschowskiej parafii luterańskiej w XVI – XVIII wieku” która reprezentowała nas w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (ok.33 tyś. odbiorców) przedstawia Wschowę jako stolicę historycznej ziemi wschowskiej z jej bogatą historią, zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów parafii luterańskiej w czasach nowożytnych. Na planszach można przeczytać informacje o znanych w Polsce i Europie mieszkańcach Wschowy (na czele z pastorem Valeriusem Herbergerem (1562-1627) oraz poznać historię niezwykłego, wschowskiego zabytku – kościółek Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) oraz związany z  nim cmentarz i szkołę łacińską.

Dwujęzyczny charakter wystawy (w językach: polskim i niemieckim) ma na celu promocję dziejów i sztuki Wschowy jako ważnego centrum religijnego i intelektualnego w przeszłości.

Wystawę można oglądać w dniu dzisiejszym do godz. 21-ej przy „sound stage” podczas tegorocznego festiwalu „Burning Sun” dzięki uprzejmości Dyrektora CKiR we Wschowie.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Niedziela pełna opowieści i legend

W niedzielę, 21 czerwca 2015 roku, spotkaliśmy się z Państwem, aby w „towarzystwie” naszego wyjątkowego zabytku Żłóbka Chrystusa ( Kripplein Christi ) kreatywnie zrealizować kolejny nasz projekt pn. „Serce dla Żłóbka Chrystusa”.

Gość specjalny – Michał Malinowski, dyrektor Muzeum Baśni, Bajek i Opowieści przedstawił wszystkim uczestnikom spotkania fragmenty wschowskich opowieści. Ożywił stare wschowskie legendy, poznaliśmy m.in.:

  • opowieść o powstaniu wschowskiej, luterańskiej świątyni;
  • historię o jeleniu;
  • historię o wiatrakach;
  • historię skarbów i rozbójników.

W niekonwencjonalnej scenerii starego cmentarza (Lapidarium Rzeźby Nagrobnej) zakończyliśmy naszą wspólną podróż do wspaniałej przeszłości naszej Wschowy wysłuchując opowieść o tajemniczej lipie pastora Herbergera.

Podczas spotkania można było nabyć publikację stowarzyszenia Czas A.R.T. oraz wesprzeć nas podczas zbiórki publicznej na rzecz akcji „Serce dla Żłóbka Chrystusa” (zebraliśmy 100 zł).

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność i zapraszamy do udziału w wakacyjnym projekcie, o którym napiszemy niebawem.

Stowarzyszenie Czas A.R.T.

Z całego serca dziękujemy firmie KA-Dent Stomatologia Rodzinna za wsparcie naszych działań.