Projekty Jakubowe 2015

Projekty Jakubowe 2015

Działania wokół Drogi św. Jakuba rozpoczęliśmy w roku 2015.

Wówczas to dzięki dofinansowaniu od zarządu województwa lubuskiego udało nam się zrealizować projekt: „Wschowska Droga św. Jakuba”.

W ramach projektu powstały:

  • informator i folder Wschowska Droga św. Jakuba
  • torby z wizerunkiem kościoła Żłóbka Chrystusa,
  • 4 tablice informacyjne
  • film autorstwa Tomasza Wojnarowskiego z muzyką Szymona Gąsiorka
  • notesy z muszlą
  • muszle zawieszane
  • muszle na rzepy

W informatorze i folderze wykorzystano fotografie Marka Argenta i Tomasza Wojnarowskiego.

Film można zobaczyć na stronie: http://youtu.be/KAiQ1pOGBPs

Prezentację fotografii Marka Argenta można zobaczyć na: http://abrimaal.pro-e.pl/foto/jakub/

W roku 2015 zorganizowany został spacer Drogą św. Jakuba w dniach 10-11 października. W pierwszym dniu wędrowano ze Wschowy do Osowej Sieni, a w drugim dniu ze Wschowy do Konradowa, gdzie mieści się kościół pw. św. Jakuba.

Na płóciennej torbie celowo umieściliśmy rycinę nieczynnego od czasów końca II wojny światowej ewangelickiego kościoła Żłóbka Chrystusa – bardzo cennego i mało znanego wschowskiego zabytku. Od początku działalności Stowarzyszenia Czas A.R.T. naszym zamiarem jest upowszechnianie wiedzy nt. tego wyjątkowego zabytku.

Fotorelacje:

Trwałe rezultaty