Projekty Jakubowe 2016

Projekty Jakubowe 2016

Działania wokół Drogi św. Jakuba rozpoczęliśmy w roku 2016.

24 lutego 2016 roku Stowarzyszenie Czas A.R.T. wraz z Muzeum Ziemi Wschowskiej podczas spotkania w siedzibie przy Placu Farnym zaprezentowało mieszkańcom Wschowy i gościom prezentację multimedialną promującą Wschowską Drogę św. Jakuba – przebiegający przez ziemię wschowską odcinek Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba.
Wydany przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. informator oraz zainicjowane działania wokół projektu zaowocowały nawiązaniem relacji ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dróg św. Jakuba – organizacją o charakterze ogólnopolskim, która zrzesza sympatyków i opiekunów Drogi św. Jakuba w Polsce oraz prowadzi ogólnopolską stronę internetową https://camino.net.pl

W czerwcu 2016 roku Stowarzyszenie Czas A.R.T. zaangażowało się w projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół pod nazwą: „Do Źródła. W 1050 rocznicę Chrztu Polski”. Projekt ten był realizowany przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest966.pl W ramach projektu pielgrzymi wędrowali w systemie weekendowym z miejsca, gdzie Polska przyjęła chrzest święty, czyli z Gniezna do Pragi, skąd przybyła chrześcijańska żona Mieszka I Dobrawa. W dniach 11-12 czerwca pielgrzymi wędrowali z Leszna do Głogowa. Na ziemi wschowskiej opiekę nad pielgrzymami przejęli członkowie Stowarzyszenia Czas A.R.T., którzy byli przewodnikami po zabytkach gminy Wschowa i Szlichtyngowa.

W roku 2016 we współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg św. Jakuba dokonano korekty przebiegu szlaku kierując go do Konradowa przez Przyczynę Górną. Powodem korekty było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom. Droga ze Wschowy do Konradowa nie ma bezpiecznego pobocza, jest tutaj duże natężenie ruchu, co nie sprzyja spokojnemu pielgrzymowaniu. Dzięki korekcie na szlaku znalazł się cenny zabytek ziemi wschowskiej: kościół pw. św. Jerzego w Przyczynie Górnej, w którym można podziwiać średniowieczne freski. Po konsultacjach dokonano zmian na mapach i uzyskano zgodę od władz miasta i powiatu na oznakowanie szlaku ze Wschowy do Przyczyny Górnej. Wspólnie z sołtysem wsi Przyczyna Górna Ryszardem Grysem – ustalono przebieg szlaku do Konradowa. Oznakowaniem szlaku zajęli się opiekunowie Drogi św. Jakuba we Wschowie: Magdalena i Jarosław Dokurno. W roku 2016 dzięki wsparciu ówczesnego wicestarosty Wojciecha Kuryłło udało się uzyskać dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Wschowy na zakup drogowskazów miejskich, które pojawiły się na głównych skrzyżowaniach szlaku w mieście.

8 października Stowarzyszenie Czas A.R.T. zorganizowało przejście Drogą św. Jakuba ze Wschowy przez Przyczynę Górną do Konradowa.

14 listopada w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej Stowarzyszenie Czas A.R.T. i Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce zorganizowali spotkanie z Zofią i Markiem Bazak – „Wędrując polskimi Drogami św. Jakuba”. Pielgrzymi z Warszawy zaprezentowali relację fotograficzną ze swoich pielgrzymek szlakami jakubowymi w Polsce i opowiedzieli o swoich doświadczeniach w pielgrzymowaniu.

Dzięki naszym sponsorom:

  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kamila Kamyszek
  • Cukiernia Jolanta Kasperska
  • Piekarnia i Cukiernia Wacław Gierczak
  • Maria Kowal

– nasi pielgrzymi otrzymali ciepłe posiłki w drodze.

Swojej gościny udzielił pielgrzymom proboszcz parafii w Osowej Sieni oraz Miasto i Gmina Szlichtyngowa udostępniając nam salę wiejską w Zamysłowie.

Fotorelacje:

Przejście 08.10.2016

Przejście 11-12.06.2016

Spotkanie w MZW 24.02.2016

Spotkanie z Bazakiem 14.11.2016

Trwałe rezultaty