Projekty Jakubowe 2017

Projekty Jakubowe 2017

W roku 2017 zrealizowano zadanie pt. „Droga św. Jakuba – odcinek wschowski”.

Na realizację projektu, którego wartość wyniosła 8.875,00 PLN uzyskano dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w kwocie 4.000,00 PLN, od Starostwa Powiatowego Wschowy w kwocie 2.000,00 PLN, a na pozostałą kwotę 2.875,00 złożył się wkład własny osobowy i finansowy Stowarzyszenia Czas A.R.T.

W ramach zadania ogłoszono konkurs literacki pt. „Legendy i bajki wokół drogi św. Jakuba” oraz zorganizowano kolejne, tym razem 3-dniowe przejście Drogą św. Jakuba z Leszna przez Wschowę i Głogów do Jakubowa.

Trwałymi rezultatami tego projektu były:

 • mapa turystyczna „Wschowa na drodze św. Jakuba”
 • kalendarz na rok 2018 promujący Wschowę i województwo lubuskie
 • promocyjne torby płócienne z wizerunkiem pielgrzyma z wschowskiego lapidarium
 • tablica informacyjna o szlaku – Wincentowo
 • tablica „witacz” – ulica Polna
 • tablica „mapa” z trasą wschowskiego odcinka – plac przy Zakątku Kamiennym
 • plakaty.

21.04.2017 odbyło się pierwsze w historii sprzątanie Drogi św. Jakuba na odcinku między Osową Sienią a Wschową. Akcję zainicjował Pan Piotr Łeszyk wraz z rodziną. Do akcji włączyło się wiele osób, w tym opiekunowie szlaku.

W dniach 16-18 czerwca 2017 roku odbyło się trzydniowe przejście Drogą św. Jakuba, które zostało zapoczątkowane w Lesznie. W pierwszym dniu pielgrzymi dotarli do Wschowy, gdzie nocowali w schronisku młodzieżowym działającym przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Pracy przy Placu Kosynierów. W tym schronisku za zgodą starosty wschowskiego udzielono specjalnych zniżek dla pielgrzymów legitymujących się jakubowym paszportem.

Ważnym wydarzeniem 2017 roku był fakt, iż Polska stała się 28 państwem członkowskim Poszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie szlaków kulturowych, ustanowionego w ramach Rady Europy. Deklarację złożył minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Szczególnym punktem tego porozumienia jest zainteresowanie współpracą międzynarodową w rozwoju szlaków o symbolicznym znaczeniu dla europejskiej historii i kultury. Wśród tych szlaków znalazła się Droga św. Jakuba.

Dzięki wsparciu naszych sponsorów:

 • Cukiernia Jolanta Kasperska,
 • Piekarnia i Cukiernia Wacław Gierczak,
 • Osoweks Sp. z o.o.,
 • Ewa i Krzysztof Sobczuk,
 • Jarosław Dokurno,
 • Monika Schmidt,
 • Marek i Dorota Wróbel,
 • Marta Małkus

– nasi pielgrzymi otrzymali ciepłe posiłki na trasie.

Korzystaliśmy z udostępnienia sal wiejskich w Osowej Sieni i Zamysłowie.

Fotorelacje:

Konkurs Bajki i Legendy

Przejście

Sprzątanie

Trwałe rezultaty