Projekty Jakubowe 2019

Projekty Jakubowe 2019

Rok 2019 upłynął pod hasłem Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Ponieważ Droga św. Jakuba jest niewątpliwym dziedzictwem ziemi wschowskiej – udało się w ramach zadań wokół EDD współfinansowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (2.708,00 PLN), Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (792,00 PLN), Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (10.925,00 PLN) oraz Gminę Wschowa (2.500,00 PLN) zrealizować kilka zadań z obszaru Drogi św. Jakuba. Wartość tych zadań opiewa na kwotę 23.489,40 PLN, w tym dofinansowanie razem: 16.925,00 PLN a wkład własny Stowarzyszenia Czas A.R.T. wyniósł 5.200,00 PLN w ramach umów wolontariackich oraz 1.364,40 PLN w ramach finansowego wkładu własnego.

Trwałe rezultaty tych zadań, to:

 • foldery „Wschowa na Drodze św. Jakuba” w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej
 • skrzynki z pieczątkami w pięciu wioskach wzdłuż szlaku, a w nich tabliczki informacyjne o szlaku
 • karta pielgrzyma – do zbierania pamiątkowych stempli w każdej miejscowości na szlaku
 • tablica informacyjna w Konradowie
 • tablica informacyjna w Osowej Sieni
 • drogowskazy kierunkowe w Osowej Sieni i Wincentowie
 • drogowskazy miejskie
 • tablice z nazwami ulic we Wschowie
 • notesy z motywem pogranicza
 • pendrivy
 • długopisy
 • plakaty.

26.04.2019 odbyła się akcja sprzątania szlaku między Osową Sienią a Wschową. Akcję można już nazwać cykliczną, gdyż została przeprowadzona po raz trzeci i zamierzamy ją kontynuować. Odcinek szlaku między Wschową a Osową Sienią jest chętnie wybierany przez mieszkańców Wschowy na piesze przechadzki z kijkami lub z czworonożnymi przyjacielami. Obserwujemy, że z roku na rok śmieci jest mniej. Co raz rzadziej zdarza się, aby mieszkańcy celowo wywozili tutaj odpady, które znaleźliśmy na tym odcinku przy pierwszym sprzątaniu.

28.04.2019 odbyła się akcja sprzątania szlaku na odcinku Wincentowo – Osowa Sień, w którą zaangażował się sołtys Osowej Sieni Krzysztof Michalewicz.
W dniach 7-9 czerwca 2019 odbyło się przejście Drogą św. Jakuba z Leszna przez Wschowę do Wilkowa. Tym razem cały dzień poświęcono na zwiedzanie Wschowy. Na styku granic województw lubuskiego i wielkopolskiego przy maleńkiej kapliczce w Wincentowie ksiądz proboszcz Robert Bach ze Zbarzewa odprawił mszę świętą polową, w której uczestniczyli parafianie ze Zbarzewa i Niechłodu oraz pielgrzymi. W tym roku dotarła do nas liczna grupa z Wrocławia, były osoby z Legnicy, Słupska i Turku. W Lesznie pielgrzymów powitali mieszkańcy Zatorza, którzy przygotowali dla gości śniadanie. Historię Święciechowy przybliżyła Pani Dorota Wróbel z Trzebin, a przerwę kawową w sali wiejskiej w Niechłodzie przygotowali sołtys i panie z Niechłodu. 
Nasze działania swoimi produktami wsparli: Cukiernia Jolanta Kasperska, Piekarnia „Gierczak” oraz Zakład Kamila Kamyszek Przetwórstwo Mięsne.
10 sierpnia 2019 wschowianin Krzysztof Juśkiewicz postawił kolejną ławeczkę dla pielgrzymów w Zamysłowie. W tym samym dniu odbyła się rowerówka Szlakiem św. Jakuba we współpracy ze Stowarzyszeniem WiP.
11 sierpnia 2019 Stowarzyszenie Czas A.R.T. zorganizowało dwa spotkania z Panią Dorotą Sys – wschowianką, która spędziła miesiąc na pielgrzymowaniu na Camino w Hiszpanii i dotarła do Santiago. O swojej pielgrzymce opowiedziała parafianom Szlichtyngowej w kościele parafialnym oraz w Zamysłowie.

7 września w ramach obchodów EDD odbyła się rowerówka Drogą św. Jakuba, w którą zaangażowało się Stowarzyszenie WiP. Wydarzenie zostało dodatkowo włączone w akcję OdLOTTOwa jazda, w której uczestniczyli mieszkańcy Wschowy.

8 września również w ramach EDD zorganizowane zostało przejście Drogą św. Jakuba ze Wschowy do Przyczyny Górnej, gdzie panie Marta Małkus i Barbara Ratajewska opowiedziały o historii kościoła i wsi przybyłym tam pielgrzymom i gościom. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z obchodami Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD), które świętowano we Wschowie. Na wniosek Stowarzyszenia Czas A.R.T. w roku 2016 dokonano korekty szlaku, który odtąd przebiega obok kościoła p.w. św. Jerzego w Przyczynie Górnej. To bardzo cenny zabytek ziemi wschowskiej. Wieś Przyczyna Górna została założona w XIII wieku. Kościół powstał przypuszczalnie w połowie XIV wieku. We wnętrzu zachowały się bardzo cenne średniowieczne freski z 2 poł. XV w. oraz pocz. XVI w. Freski wymagają badań i restauracji. Jednak zanim do nich dojdzie, należy taki zabytek upowszechnić. Dzięki korekcie szlaku informacje o tym wyjątkowym zabytku trafiły do informatora „Wschowa na Drodze św. Jakuba” oraz na ogólnopolską stronę internetową camino.net.pl
Wszyscy pielgrzymi i goście otrzymali foldery „Wschowa na Drodze św. Jakuba” oraz karty pielgrzyma.

Rozliczenie projektów. W roku 2019 w związku z obchodami Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa Stowarzyszenie Czas A.R.T. realizowało kilka dużych projektów, które na koniec roku wymagały ich rozliczenia. Dla członków stowarzyszenia oznaczało to wiele godzin pracy do późnego wieczora. Praca popłaca, bo jej efekty będą nas cieszyć jeszcze wiele lat.

Również w roku 2019 mogliśmy ugościć naszych pielgrzymów ciepłym posiłkiem, pieczywem i ciastkami dzięki wsparciu naszych sponsorów:

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kamila Kamyszek,
 • Cukiernia Jolanta Kasperska,
 • Piekarnia i Cukiernia Gierczak,
 • mieszkańcy Zatorza (m. in. Aleksandra Petrus-Schmidt i Hanna Wilczyńska),
 • Ewa i Krzysztof Sobczuk,
 • Sołectwo Niechłód.

Fotorelacja

2019.01.27 Styczeń Lidka i Krzychu

2019.04.26 Sprzątanie szlaku

2019.06.07-09 Przejście

2019.08.11 Camino D. Sys

2019.09.07 Rowerówka Drogą św. Jakuba

2019.09.08 Przejście Drogą św. Jakuba ze Wschowy do Przyczyny Górnej

2019.11 Rozliczenie projektów

Trwałe rezultaty 2019