Latarnia

Latarnia

01.12.2021

We Wschowie jest jeszcze wiele do okrycia.

Pozostałości po konstrukcji starej, wschowskiej latarni gazowej sluża jako filary do trzepaka na jednym z wschowskich podwórek. Kto zna miejsce proszę przekazać właścicielom, że chętnie zabezpieczymy należycie zabytek