Maria Scheliga

Maria Scheliga

Maria Scheliga

18.04.2024

Przy ulicy Kilińskiego 8 swój sklep – drogerię prowadziła Maria Scheliga (Seifen-Lichte & Perfumerie Handlung; Perfumerien-Toilette-Artikel-Seifen-Lichte). W zbiorach Rafael Stöwesand Fraustadt-Wschowa zbiory R.Stöwesand zachowały się rachunki ze sklepu (1912-1914 ]) oraz piękna karta pocztowa (1911), na której utrwalono drogerię.

Oprócz działalności gospodarczej Maria Scheliga angażowała się również w działalność kilku katolickich stowarzyszeń: Sodalicji Mariańskiej (Marien Verein), Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet (Katholischer Frauenbund) i Stowarzyszenia św. Agnieszki (St. Agnes Verein). Wspierała najuboższych i potrzebujących.

Dzięki zachowanym dokumentom poznajemy Panią Marię jeszcze bliżej – zachowała się bowiem fotografia z karty dowodowej z 1940 roku 😊

Czas A.R.T.

Szlaki. Sieci. Połączenia Europejskie Dni Dziedzictwa – łączy nas wiele z przeszłością 😊

Budynek przy ul. Kilińskiego 8: „wcześniej właścicielem budynku był destylator Rothe (1857 r.), następnie ich ojciec-sukiennik i mistrz tkacki Heinrich Scheliga (zm. 1920 r.) oraz jego żona Franciszka d.d. Polaczek (zm. 1922 r.) oraz ich brat – właściciel drukarni Leopold Scheliga (wyemigrował do Sao Paulo w Brazylii). W 1899 r. lokatorami byli m.in. wdowiec Samuel Lachmann i jego syn, kancelista oraz pomocnik biurowy Benno Lachmann. W 1937 r. mieszkała tam Marta Nitsch z Dębowej Łęki, a w 1943 r. Maria Grzelczyk. Po II wojnie światowej przez wiele lat swoją siedzibę miał tam zarząd PAX-u, a do 2015 r. „Civitas Christiana”. Działał tam także sklep i księgarnia „Veritas”. Na bocznej elewacji można podziwiać wykonany z piaskowca portal z 1742 r.”
(Wschowskie Ulice. Cz. I. Stare Miasto, Dariusz Czwojdrak, Stowarzyszenie Czas A.R.T.)

Karta dowodowa: Archiwum Państwowe Zielona Góra