Podziel się 1,5 % z Czas A.R.T.

Podziel się 1,5 % z Czas A.R.T.

Podziel się 1,5 % z Czas A.R.T.

07.01.2024
Wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28) podać numer wpisu do KRS 0000169865 oraz uzupełnić cel szczegółowy: Czas A.R.T.
Dzieląc się 1,5 % wspierasz nasze działania.
Dzięki Wam, w ubiegłym roku, udało się m.in. dofinansować opracowanie i skład wschowskich kalendarzy, pokonferencyjnej publikacji naukowej pt.: „Twoje strzały tkwią w nas, a Twa ręka nas dusi. Epidemie na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim”, opracować projekt kolejnej publikacji – wschowskie legendy.
Z Waszym wsparciem możemy dużo więcej <3
Dziękujemy.
Czas A.R.T.