Edukacja

Edukacja

Czas A.R.T. to przestrzeń dla odkrywców, ludzi ciekawych świata, dla których ziemia wschowska to źródło wiedzy i nieustannej inspiracji. Naszym doświadczeniem dzielimy się z wszystkimi mieszkańcami, łączymy trzy pokolenia poprzez organizację spotkań – Czas Aktywnych Rozmów Twórczych, spacery studyjne ulicami miasta, wędrówki wschowskim odcinkiem Drogi św. Jakuba, „Piknik na pograniczu przy ujściu Baryczy” oraz liczne konkursy: plastyczne, literackie i fotograficzne.

Prowadzimy działania edukacyjne w zakresie ekologii. Projekt „Drzewo za drzewo” integruje społeczeństwo w tworzeniu miejsc zielonych, przyjaznych mieszkańcom.