Kultura

Kultura

Od samego początku istnienia stowarzyszenia bliskie nam były działania w obszarze kultury i edukacji. Staramy się, żeby zaproponowane przez Czas A.R.T. projekty były innowacyjne, kreatywne, pomagały nam inaczej spojrzeć na to, co nas otacza i na nas samych. Realizujemy działania w przestrzeni publicznej miasta i regionu poprzez organizację koncertów, plenerów, seansów filmowych. Współpracujemy ze stowarzyszeniami z Polski i Niemiec (m.in. „Żydowskie motywy”, „Słubfurt”) oraz instytucjami kultury – Muzeum Ziemi Wschowskiej, Kieleckie Centrum Kultury (Profesjonalny Pokaz Filmów Dokumentalnych NURT). Otaczamy opieką miejsca szczególne tj. Kripplein Christi, wskazując ich rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń.