Zabytki Powiatu Wschowskiego

Zabytki Powiatu Wschowskiego
foto

Powiat wschowski swoim terytorium obejmuje fragment dwóch krain historycznych: Wielkopolski i Śląska, charakteryzujących się różnorodnym krajobrazem i bogatym dziedzictwem historyczno-kulturowym. Tereny pogranicza to wyjątkowo interesujący obszar, na którym stykały się i przenikały kultury, języki, religie. Przebiegające tędy główne trakty, łączące Południe z Północą oraz centrum administracyjne, edukacyjne i religijne we Wschowie czyniły z tego obszaru miejsce niezwykle atrakcyjne – tworzyły swoistą „bramę Europy”. Po 1945 r. Wschowa ponownie stała się miejscem spotkania kultur i tradycji, które przynieśli ze sobą nowi mieszkańcy.

Wielowiekowa tradycja pogranicznych ziem sprawiła, że na terenie dzisiejszego powiatu wschowskiego znajduje się wiele interesujących zabytków – materialnych śladów przeszłości. Mamy tu do czynienia z ruralistycznymi założeniami wsi z zachowanymi średniowiecznymi świątyniami (m.in. Przyczyna Górna, Osowa Sień, Dębowa Łęka, Konradowo, Jędrzychowice, Siedlnica, Stare Strącze, Wyszanów), czy późniejszymi z okresu nowożytnego (Tylewice, Stare Drzewce, Hetmanice, Przybyszewo, Gola) oraz interesującymi neogotyckimi XIX-wiecznymi realizacjami w Lginiu, Łysinach (katolickie fundacje właścicielki dóbr hrabiny Nimfy z Modlibowskich Kęszyckiej), a także w Olbrachcicach (świątynia luterańska z zachowanymi reliktami pierwotnie XVII-wiecznej budowli), Krzepielowie, Krążkowie.

Krajobraz ożywiają liczne pałace, dwory wraz z założeniami parkowymi, a także zabudowania folwarków oraz architektura poprzemysłowa. Odwiedzając okoliczne miejscowości, poznajemy historię Polski oraz mało znane dzieje sąsiedniego, historycznego Śląska.