Turystyka

Turystyka

Turystyka regionalna

Nasze inicjatywy w ramach promocji Wschowy na Drodze św. Jakuba zaowocowały oznakowaniem szlaku, ustawieniem tablic informacyjnych o lokalnym dziedzictwie kulturowym, uporządkowaniem szlaku, wydaniem materiałów promocyjnych. Fakt, że Droga św. Jakuba biegnie przez Wschowę staramy się wykorzystać na różne sposoby –  a że jest to Europejski Szlak Kulturowy, który jest szlakiem transgranicznym – daje nam to możliwość sięgnięcia po źródła dofinansowania dotychczas trudno dla nas dostępne. Wykorzystujemy możliwości promocji naszych działań na ogólnopolskich tematycznych portalach internetowych. Podczas wędrówek oraz organizacji przejść i znakowania nawiązujemy bardzo ciekawe i owocne relacji z mieszkańcami ziemi wschowskiej, którzy włączają się w nasze działania i inicjują swoje własne zainspirowani tym, co robimy.

Dziedzictwo naturalne. Kraina lasów i jezior

Jeziora, rzeki, strumienie i rozległe tereny leśne są największym naturalnym bogactwem powiatu wschowskiego. Wzgórza porośnięte drzewami, falista morena denna z łąkami, polami uprawnymi, siecią wsi i miast stwarza dogodne warunki do wędrówek pieszych, wypraw rowerowych i konnych. Krajobraz ukształtowany został przez lądolód skandynawski sprzed 20 tys. lat.

Malownicze Wzgórza Pszczółkowskie

z licznymi jarami, wąwozami, stawami, torfowiskami i wzniesieniami są idealnym miejscem do pieszych wypraw. Tu swoją ostoję mają żurawie. Najwyższym wzgórzem czołowo-morenowym w okolicy jest Winna Góra (131 m n.p.m.) w okolicach Starego Strącza. Warto tutaj poszukać dwóch wielkich głazów narzutowych o sympatycznych nazwach: Mietek i Jędrek. Oprócz Starej Winnej Góry, na której przed stuleciami uprawiano winorośl, w paśmie wzniesień znajduje się Szubieniczna Góra, na której wykonywano wyroki śmierci przez powieszenie. Była to przestroga dla rabusiów, czyhających na podróżujących starym traktem z Głogowa do Wschowy i dalej na północ.

Pojezierze Sławskie

charakteryzuje łagodny klimat z cechami oceanicznego: krótkie zimy i pogodny okres letni. Lato tu trwa około 100 dni i jest najdłuższe w województwie lubuskim. Największą naturalną atrakcją powiatu wschowskiego stanowi Jezioro Sławskie. Jezioro to (ponad 800 ha powierzchni, blisko 10 km długości) jest trzecim największym jeziorem południowego (wielkopolskiego) pasa polskich pojezierzy. Przestrzeń akwenu jest urozmaicona licznymi zatokami, półwyspami, a także kilkoma wyspami: Ptasią, Dziczą, Kormoranów oraz wyspą nazywaną od niedawna Tuczno – na pamiątkę najstarszej znanej nazwy Jeziora Sławskiego. Pojezierze Sławskie zostało uznane przez Międzynarodową Organizację Ornitologiczną za ostoję ptaków o randze europejskiej. Nad wodami jeziora spotkać można liczne kormorany czarne, łyski, gęsi gęgawy, łabędzie nieme czy perkozy dwuczube. Od kilku lat zamieszkał tam również król polskich ptaków – bielik zwyczajny.

Okolice Wschowy

Głęboko w lesie, niedaleko wsi Wygnańczyce, ukryte są liczne stawy, oczka wodne i jeziora np. Jezioro Dąbie (13,5 ha). Równie atrakcyjny jest Tarnów Jezierny, położony nad dwoma jeziorami: Tarnowskim Dużym i Tarnowskim Małym (warto w tym miejscu poszukać legendarnego źródełka miłości wypływającego przy splecionych ze sobą pniach: sosny i buku. Według miejscowej legendy to para kochanków zamieniona w drzewa).

W gminie Wschowa, w okolicy wsi Lgiń, malowniczo położonej nad jeziorami Lgińsko – Lgiń Duży (ok. 69 ha powierzchni) i Lginko – Lgiń Mały (ok. 39 ha) rozciągają się rozległe torfowiska. Można spotkać tam rzadkiego w Polsce ptaka – bekasa kszyka. Wzdłuż cieków wodnych natrafimy na największego gryzonia – bobra europejskiego. Nad jeziorami i stawami gnieżdżą się m.in. gęś gęgawa, gągoł, kaczka głowienka.

W okolicach Konradowa, wśród licznych wierzb, spotkać można ptaka chronionego – dudka. Leśne tereny wokół wsi Łęgoń stanowią ostoję różnorodnego ptactwa, także m.in. potężnego bielika zwyczajnego, którego rozpiętość skrzydeł sięga 2,5 m. Osobliwością lasów w regionie Wschowy jest rzadki chrząszcz – jelonek rogacz lubiący stare ostoje dębowe.

Ujście Baryczy

W południowej części naszego regionu znajduje się malownicze ujście Baryczy do Odry. To właśnie tu spotykają się szlaki turystyczne: Pomarańczowy Doliny Baryczy, Czerwony Szlak Odra-Barycz i Niebieski Szlak Odry. Wędrowca poprowadzi pięć przystanków ścieżka przyrodnicza przy ujęciu rzeki.