Wschowskie ulice – Feldstraße nr 15 (obecnie Polna 13).

Wschowskie ulice – Feldstraße nr 15 (obecnie Polna 13).

Wschowskie ulice – Feldstraße nr 15 (obecnie Polna 13).

24.02.2024
Wschowskie ulice – projekt trwa.
Dla Was odkrywamy karty przeszłości. Pragniemy przybliżyć Wam historię naszego miasta i miejsc – które przed nami – były domem dla przedwojennych mieszkańców Wschowy.
W załączeniu projekt budowlany z 1912 roku domu przy Feldstraße nr 15 (obecnie Polna 13).
Źródło:
Archiwum Państwowe Zielona Góra
Stowarzyszenie Czas A.R.T.