Budynek dawnej rezydencji jezuickiej

Budynek dawnej rezydencji jezuickiej

Budynek dawnej rezydencji jezuickiej

W cieniu wschowskiej fary znajduje się budynek dawnej rezydencji jezuickiej wcześniej w okresie średniowiecza – mennica miejska, czynna także w latach 1588-1612. W 1727 r. sprowadzeni do miasta jezuici zbudowali w tym miejscu szkołę, którą rozbudowali w 1751 r. Czynna do kasaty zakonu w 1773 r. W latach 1773-1793 szkołę prowadzili cystersi. W XIX w. w budynku działała szkoła wydziałowa, następnie gimnazjum. W latach 1946-1956 Małe Seminarium Duchowne. Po pożarze w 2006 r. zabytek objęty został pracami rewitalizacyjnymi z przeznaczeniem na cele muzealne i biblioteczne – plac Farny 3.