Dawny Hotel de Pologne (Hotel Hitzegrad)

Dawny Hotel de Pologne (Hotel Hitzegrad)

Dawny Hotel de Pologne (Hotel Hitzegrad)

Dawne hotele: Hotel de Pologne, następnie Hotel Hitzegrad, później bank i fryzjer (do 1945 r.) Obecnie Centrum Kultury i Rekreacji (róg ul. Daszyńskiego i Niepodległości). Hotel Liche) czynny od końca XIX w. do 1945 r. (róg ul. Bohaterów Westerplatte i ks. Andrzeja Kostki).