Dwór (Osowa Sień Dolna)

Dwór (Osowa Sień Dolna)

Dwór (Osowa Sień Dolna)

Dwór (Osowa Sień Dolna) z pocz. XIX w. ufundowany przez Adama Konstantego Mielęckiego, rozbudowany w 1880 r. przez rodzinę von Waldow. Po przymusowej licytacji, która miała miejsce w 1890 r., majątek wykupił Aleksander Jahnz. W 1902 r. właścicielem dóbr został major Heinrich Sommermeyer. Rodzina ta była w posiadaniu majątku do 1945 r. Po II wojnie światowej majątek stał się własnością Skarbu Państwa. Od 1949 r. funkcjonował tu Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. Do dworu prowadzi brukowana droga obsadzona kasztanowcem białym (Aesculus hippocastanum) od strony zach. i kasztanowcem prawdopodobnie czerwonym (Aesculus x carnea) od wsch. rosną pomnikowe głogi pośrednie (Crategus x media).