Kamieniczki (Wschowa)

Kamieniczki (Wschowa)

Kamieniczki (Wschowa)

Kamieniczki – zespół barokowych kamieniczek przy pl. Zamkowym stanowi, obok najstarszej zabudowy rynku, najciekawszy pod względem architektonicznym zespół budynków mieszczańskich we Wschowie. Wzniesiono je po wielkim pożarze w 1685 r., w miejscu wcześniejszych, drewnianych budynków mieszkalnych (tu mieszkał od 1607 r. pastor Valerius Herberger. Domy zbudowane z fundacji bogatych sukienników, służyły celom mieszkalnym i gospodarczym. Budowa kamienic miała miejsce w latach 1687-1689. Obecnie siedziba Muzeum Ziemi Wschowskiej – plac Zamkowy 2-3.