Kapliczka Braci Senft

Kapliczka Braci Senft

Kapliczka Braci Senft

Kapliczka Braci Senft znajduje się w Wincentowie i pochodzi z XIX w. Trzeba do niej zboczyć ze szlaku – idąc za drogowskazem. Historia mówi, iż pod koniec XIX w. gospodarz Senft podzielił swoje gospodarstwo między dwóch synów. Był to swego rodzaju kompromis, aby zadowolić ich obu. Bracia, jako dowód wdzięczności, ufundowali kapliczkę. Kapliczka do dziś służy mieszkańcom jako miejsce kultu, modlitwy. Po drodze do kapliczki przy drugiej posesji po prawej stronie znajduje się skrzynka z pamiątkowym stemplem obrazującym bryłę tej kapliczki. Po obejrzeniu kapliczki można skręcić w lewo na południe i dojść ścieżką polną do drewnianego krzyża przy drodze wzdłuż której szlak prowadzi do Osowej Sieni. Stąd tylko 4 km wśród pól do dawnej wsi rodu Ossowskich.