Klasycystyczny dwór (Osowa Sień Środkowa)

Klasycystyczny dwór (Osowa Sień Środkowa)

Klasycystyczny dwór (Osowa Sień Środkowa)

Klasycystyczny dwór (Osowa Sień Środkowa) z ok. 1815 r. fundacji Konstantego Adama Mielęckiego (1773-1826),  oficyna z ok. 1840 r. W 1922 r. dwór i folwark zmodernizował Hans Joachim von Hoven. Folwark średni był w posiadaniu rodu von Hoven do czasów zakończenia II wojny światowej. Po 1945 r. majątek przeszedł na własność Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej Osowa Sień, Obecnie jest własnością prywatnej spółki. Dwór otacza krajobrazowy park o powierzchni 3,36 ha. Ważnym elementem założenia jest staw z wyspą. Drzewa rosnące w parku są oceniane przez krajowych dendrologów jako największa w Polsce kolekcja drzew egzotycznych (introdukowanych). Oprócz drzew liściastych, znajduje się w parku duża grupa drzew i krzewów iglastych. Ta wyjątkowa nasada drzew powstała przed 1945 r. Ówczesny właściciel był dendrologiem. Kolekcja szczególnie klonów znana była w Europie.