Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa we Wschowie

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa we Wschowie

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa we Wschowie

Czas powstania kościoła nie jest dokładnie znany. Prawdopodobnie budowę podjęto zaraz po lokacji miasta w połowie XIII wieku, pierwsza wzmianka z 1326 r. mówi o plebanie Jordanie. Przez Wschowę przebiegał szlak św. Jakuba. Zgodnie ze średniowiecznym, powszechnie panującym zwyczajem farę zlokalizowano na skraju ówczesnego miasta w pobliżu fortyfikacji. Fara wschowska jest budowlą orientowaną, nad całością dominuje, od zachodu, potężna wieża (68 m.), której zakończenie budowy upamiętnia tablica fundacyjna z herbem miasta i datą 1580. Zwieńczona jest barokowym hełmem.

Na zewnątrz u dołu wieży widoczny jest tajemniczy symbol muszli kojarzony z Drogą św. Jakuba.

Na kształt budowli miały wpływ pożary (m.in. w 1435, 1529 i 1685 r.)

Wielkim dobrodziejem w odbudowie rodzinnego miasta , po pożarze w 1529 roku, stał się kanonik wrocławski i nyski, archidiakon głogowski, proboszcz raciborski, doktor obojga praw Matthaeus Lamprecht (1477-1552). W 1720 roku, w okresie baroku, autorem projektu odbudowy budowli był architekt włoski Pompeo Ferrari, który należał do tutejszego cechu kamieniarzy, murarzy i architektów. Odbudowa kościoła katolickiego rozpoczęła się w 1720 r., w 1724 r. położono główne sklepienie (mistrza Siegmund Seidorn), a w 1726 roku mistrz Caspar Frantz zamontował gałkę i blaszaną chorągiewkę z herbem miasta i datą „1726” na wieży. We wnętrzu sieciowe sklepienie, nad prezbiterium ( 1552 r.) oraz barokowy wystrój i wyposażenie. W ołtarzu głównym obraz „Wniebowzięcia NMP” i medalion z wizerunkiem św. Stanisława Biskupa. Sześć ołtarzy bocznych z XVIII wieku: Opatrzności Bożej, św. Ignacego Loyoli, Aniołów Stróży, NMP, św. Krzyża oraz pierwotnie św. Jana Nepomucena (obecnie Matki Boskiej Ostrobramskiej).

Ciekawostki historyczne

Tu odbył się ślub króla Kazimierza Wielkiego z Jadwigą księżniczką żagańska(1365r.).

We wschodniej elewacji znajduje się  zamurowana królewska brama, wejście królów: August II i August III.

W latach 1777-1787 proboszczem był Józef Rogaliński, autor pierwszego podręcznika do fizyki w języku polskim.

W dniu 9 XI 1793 konsekrowano tu Ignacego Raczyńskiego późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego.