Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i klasztor franciszkanów

Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i klasztor franciszkanów

Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i klasztor franciszkanów

W 1456 r. we Wschowie został założony konwent bernardynów (franciszkanów obserwantów). Pierwsza świątynia z 1462 r., spłonęła w 1558 r. Zakonnicy opuścili miasto, w wyniku konfliktu z luteranami, w 1629 r. powrócili do Wschowy. Świątynia pw. św. Józefa Oblubieńca ukończona w 1644 r., dzięki hojności Mikołaja Tarnowieckiego (zm. 1640), jest przykładem architektury manieryzmu, autorstwa Krzysztofa Bonadury Starszego. Wnętrze kościoła to skarbnica pamiątek po licznych dobrodziejach konwentu. Podziwiać można grupę epitafiów i portretów trumiennych rodziny Gurowskich, nagrobek fundatora kościoła Mikołaja Tarnowieckiego (zm. 1640). Autorem ołtarza głównego i czterech bocznych, (1793-1785,) jest Antoni Schulz z Rawicza. Obraz w ołtarzu głównym „Zdjęcie z Krzyża” pochodzi z XVII wieku. Autorami fresków w prezbiterium (gloryfikacja Trójcy Świętej) są Walenty Żebrowski i Liboriusz Staniszewski. Freski w nawie głównej, obrazujące zaślubiny św. Józefa z Maryją (obraz Trójcy Ziemskiej) w otoczeniu grup świętych, wykonał malarz głogowski Joachim Ernest Engelfeldner. Namalowany na sklepieniu widoczny jest również jedyny we Wschowie wizerunek św. Jakuba wśród apostołów. O tym, że świętego Jakuba Starszego szukać można wśród apostołów przypomnieli nam Państwo Zofia i Marek Bazak, którzy pielgrzymując polskimi Drogami św. Jakuba w 2015 roku dotarli do Wschowy. W 1731 r. wzniesiono Kaplicę Św. Krzyża, tam w ołtarzu gotycka figura Chrystusa, odnaleziona podczas prac budowlanych przy budowie świątyni. W 1742 r. wzniesiono wieżę i ustawiono na dziedzińcu odpustowym figurę św. Józefa, następnie krużganki z kaplicami (1745-1746) i drogą krzyżową ( 1789). Od południa przylega murowany klasztor. W 1828 r. nastąpiła kasata zakonu. Po drugiej wojnie światowej kościół św. Józefa i klasztor wróciły w ręce franciszkanów. W 2006 r. powstała Kaplica Papieska. W okresie Bożego Narodzenia ozdobą jest żłóbek w świątyni i żywa szopka na dziedzińcu.

KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH (O F M) FRANCISZKANIE, UL. KLASZTORNA 2, 67 – 400 WSCHOWA, TEL. +48/65 540 73 45

Msza Święta w niedzielę: o godz. 7:30, 9:30, 11:00, 13:00 i 18:30, w dni powszednie: o godz. 7:00 i 18:00

www.klasztor.wschowa.net.pl