Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Zamysłowie

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Zamysłowie

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Zamysłowie

Kościół pw. św. Marii Magdaleny – to barokowa budowla z 1752 r. ufundowana przez klaryski z Głogowa (1000 talarów) oraz proboszcza z Konradowa ks. Johanna Bernharda Hoffmanna (1000 talarów). Niepotwierdzone jest autorstwo architektonicznego projektu. Przypisuje się je legnickiemu architektowi Martinowi Frantzowi (1679-1742) lub jego synowi Karolowi Marcinowi (1712-1755) z pobliskiej Rydzyny. Stawiane są także hipotezy, że autorem projektu był – Pompeo Ferrari (1660-1736) rzymski architekt czynny w Wielkopolsce.

Świątynia stanęła w miejscu wcześniejszego kościoła pw. św. Bartłomieja z XIV w. Spłonęła w 1945 r., ruina zabezpieczona została w 1958 r. i odbudowana w latach 1989-1992.

Kościół w Zamysłowie to budowla orientowana, murowana, jednonawowa na planie elipsy z wydłużoną częścią prezbiterium. Według zapisów wizytacji kościelnych z lat 1670, 1693, 1705, 1722 w murowanym kościele pw. św. Bartłomieja i Marii Magdaleny znajdował się ceglany ołtarz główny poświęcony Marii Magdalenie, chrzcielnica z kamienia polnego z misą miedzianą z XVI w.

We wnętrzu nowej, barokowej świątyni z 1752 r. uwagę koncentrował architektoniczny ołtarz główny z obrazem olejnym prezentującym świętą patronkę świątyni – Marię Magdalenę, modlącą się przed krzyżem trzymanym przez Archanioła Michała. Obraz flankowany był figurami świętych: Piotra i Bartłomieja oraz Pawła i Judy Tadeusza. Całość wieńczyła gloria z monogramem Marii Magdaleny otoczonym różami, przez którą wpadało światło z okna. Na tabernakulum znajdował się wizerunek Baranka Apokaliptycznego. Przy północnym filarze zawieszona była ozdobna drewniana ambona. W świątyni znajdowały się dodatkowo cztery ołtarze boczne. Ołtarz pw. Matki Bożej Różańcowej, ufundował ks. Filip Walenty Hoffmann (zm. 1754), dobrodziej wschowskiego klasztoru franciszkanów obserwantów oraz szpitala dla starców w Zamysłowie. Płyta nagrobna fundatora znajduje się w miejscu jego pochówku: w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie, przy ołtarzu Matki Boskiej. Kolejny ołtarz poświęcony został św. Józefowi i towarzyszą mu figury św. Augustyna i św. Mikołaja. W ołtarzu św. Krzyża znajdowała się kopia obrazu Diego Velasqueza „Ukrzyżowanie”, który flankowały figury św. Heleny i św. Weroniki. Ołtarz poświęcony św. Karolowi Boromeuszowi zawierał figurę św. Jana Nepomucena, obdarzonego silnym kultem w zamysłowskiej parafii. Pod emporą organową znajdował się Święty Grób. W zakrystii zachował się kamienny lawatarz z nadwieszoną, ozdobną czarą w kształcie muszli.

Na wieży o wysokości 45 m znajdowały się pierwotnie dzwony: większy (o średnicy 1,21 m) z roku 1752, wykonany w Legnicy przez Johanna Gottfrieda Taeuberta i mniejszy z wcześniejszego kościoła, wykonany przez Joachima Rothe w 1652 r. Na zewnętrznych murach kościoła zamieszczono płyty nagrobne z kamienia upamiętniające m.in. Antoniego Nietsche (zm. 1824), Ignacego Schmidta (zm.1830), Antoniego Grunwalda (zm. 1847) – dziedzicznego sołtysa. Za murem stoi figura św. Jana Nepomucena z 1718 r.

Osobą zasłużoną dla kościoła i miejscowej wspólnoty był zamysłowianin, prałat Joseph Klopsch (1802-1879), który ufundował w 1859 r. zegar wieżowy, złoty kielich oraz stypendium dla ubogich uczniów miejscowej szkoły parafialnej.

Parafia w Zamysłowie od swych początków połączona była z parafią w Konradowie i podlegała diecezji wrocławskiej, od 1919 r przyłączono ją do Prałatury Pilskiej. Od 1972 r. parafia w Zamysłowie została włączona do diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Ze względów duszpasterskich dekretem ówczesnego biskupa ordynariusza Wilhelma Pluty z dnia 26 kwietnia 1974 r. przeniesiono siedzibę parafii Zamysłów do Szlichtyngowej. W XIX w. w rocznicę konsekracji kościoła (łac. Dedicatio ecclesiae) świętowano w dniu św. Augustyna (28 sierpnia).

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Marii Magdaleny, 67-407 Szlichtyngowa, tel.: 65-540-72-25.

Msza Święta w niedzielę: 9.30.