Księgarnia Trogischa (Wschowa)

Księgarnia Trogischa (Wschowa)

Księgarnia Trogischa (Wschowa)

Księgarnia Trogischa – w 1867 roku A. Trogisch założył księgarnię, oficynę wydawniczą i bibliotekę. Wydawał pocztówki, był również wynalazcą: opatentował przystawkę umożliwiającą wykorzystanie zwykłej maszyny do szycia książek. W jego księgarni prenumerowano gazety (ul. Boh.Westerplatte 12).