Miejsce po byłym cmentarzu żydowskim

Miejsce po byłym cmentarzu żydowskim

Miejsce po byłym cmentarzu żydowskim

Miejsce po byłym cmentarzu żydowskim, który powstał w 1759 r. dzięki zezwoleniu starosty wschowskiego Franciszka Antoniego Kwileckiego (potwierdzone przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego). Spoczęli tu m.in. rabini Jacob Jarachmiel Abarbanell i Marcus Gross. Cmentarz pełnił funkcje grzebalne do 1940 r. (ul. 17 Pułku Ułanów).