Mury obronne (Wschowa)

Mury obronne (Wschowa)

Mury obronne (Wschowa)

Mury obronne – system umocnień miasta, któremu początek dały drewniano-ziemne konstrukcje wzniesione w XIII-XIV w. W drugiej połowie XIV w. rozbudowane i częściowo zastąpione murami obronnymi. Ich pierścień zamknięto około połowy XV w. Funkcje obronne pełniły do końca XVIII w. Zrekonstruowane w latach 90. XX w. nadal otaczają Stare Miasto.