Muzeum Regionalne – dawniej (Wschowa)

Muzeum Regionalne – dawniej (Wschowa)

Muzeum Regionalne – dawniej (Wschowa)

Muzeum Regionalne założone w 1922 r. przez prof. dr Willego Schobera oraz dr Franza Pfützenreitera przeniesione do budynku starostwa przez ówczesnego starostę Ericha Volkeninga w1925 r. Od lata 70. do 90. XX w. mieściły się w budynku przychodnie lekarskie. Obecnie własność prywatna (ul. Kazimierza Wielkiego 14)