Niechłód

Niechłód

Niechłód

Pierwsze wzmianki o wsi

Jest to wieś sołecka leżąca w gminie Święciechowa. Pierwsza wzmianka o Niechłodzie pochodzi z 1158 roku. Wówczas Niechłód był własnością opactwa benedyktyńskiego z Lubinia.

Historyczni właściciele dóbr w Niechłodzie

W późniejszych latach od wieku XV wieś była własnością szlachecką; pierwszym wzmiankowanym właścicielem szlacheckim był w 1420 r. Olbracht Niechłodzki, potem Jan Gołaniecki sędzia wschowski 1492-1497, od 1492 roku Piotr z Opalenicy, sędzia poznański był właścicielem połowy majątku zakupionego od Jana Gołanieckiego. W latach 1505-1527 właścicielami byli Mikołaj i Wawrzyniec, synowie Jana Gołanieckiego. W 1570 roku właścicielem był Jan Leszczyński, starosta radziejowski. W latach 1745-1778 Michał Nieżychowski. W 1796 roku Ewa Zbijewska z d. Nieżychowska. W 1847 r. Franciszek Żółtowski, a w 1853 r. Augusta Ponińska z d. Żółtowska. W 1881 r. własność hr. Joanny Żółtowskiej z Czacza. W 1896 r. hr. Marceli Żółtowski. W 1905 r. własność hr. Angeliki Ponińskiej z Krakowa. W 1906 r. majętność kupił Martin Biedermann z Poznania a następnie Maciej Siciński. W 1913 r. majątek odkupił Bolesław Speichert, od którego w 1916 roku dobra te odkupiła Eleonora Skórzewska z d. Bojanowska. W 1920 r. wpisany był jako właściciel Józef Bojanowski, który figurował jako właściciel do 1946 roku.

Zabytkowy drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych

We wsi znajduje się drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych z XVIII w. z kwadratową wieżą. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz główny „Wszyscy święci” z XVIII w. Przy kościele znajduje się kamienny grobowiec rodziny Bojanowskich pochodzący z lat po I wojnie światowej. W roku 2021 Niechłód jest siedzibą parafii, jednak proboszcz parafii mieszka w pobliskim Zbarzewie i jest jednocześnie proboszczem parafii Niechłód i Zbarzewo.

Pałac w Niechłodzie

Nieopodal kościoła znajduje się pałac zbudowany w latach 1906-1908 dla Macieja Sicińskiego. Pałac wybudowany został pod kierownictwem Zygmunta Wilczeskiego w stylu neobarokowym na planie prostokąta z przybudówkami. Obecnie w dworze mieszczą się mieszkania.

Struktura mieszkańców na pocz. XX wieku

W 1910 r. wieś zamieszkana była przez 188 Polaków katolików, 232 Niemców katolików i 11 Niemców ewangelików. Mieszkaniec Niechłodu Józef Ruciński na początku XX w. był prezesem komitetu powiatowego w wyborach do parlamentu. W czasie powstania wielkopolskiego stanowisko męża zaufania pełnił Stanisław Frąckowiak. Wieś znalazła się w granicach II RP.

Drewniana kapliczka

Przy drodze leśnej do Wincentowa znajduje się drewniana kapliczka na słupie umieszczona przez rodzinę zamordowanego w tym miejscu 21.09.1939 r. St. Marciniaka.

Na cmentarzu w Niechłodzie spoczywa znany leszczyński fotograf Bogdan Marciniak (1959-20218), członek Stowarzyszenia Czas A.R.T.