Pałac w Zamysłowie

Pałac w Zamysłowie

Pałac w Zamysłowie

Pałac w Zamysłowie – pochodzi z 2 poł. XVIII w., przebudowany został w 1923 r. To murowany budynek z cegły, otynkowany, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, nakryty dachem mansardowym.

Pierwotnie należał do zakonu głogowskich klarysek, w latach 1642-1648 był tymczasową siedzibą klasztoru. W jego otoczeniu znajdują się zabudowania folwarczne. Na mocy edyktu z dnia 30 października 1810 r. klasztor przeszedł na własność państwa pruskiego. Po kongresie wiedeńskim w 1815 r. wieś znalazła się w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego, będącego częścią Prus. Dwór z majątkiem należał początkowo do generała von Sanitz, który przekazał go w 1859 r. swojemu zięciowi, majorowi Kalau von Hoven i córce Rosalie von Hoven. Syn majora, Ludwik von Hoven sprzedał majątek radcy Karlowi Heinrichowi Ludwikowi von Damnitz, który zbył go podporucznikowi Friedrichowi Erich. Kolejnym właścicielem był Friedrich Schöler. W 1910 r. właścicielem majątku został Friedrich Karl von Natzmer. Z jego inicjatywy w roku 1923 pałac został przebudowany i rozbudowany (inicjały „V N” znajdują się na dobudowanym tarasie zachodnim).

Pałac otoczony jest murowanym ogrodzeniem nakrytym ceglanym daszkiem pulpitowym. W części zachodniej znajdują się pozostałości parku krajobrazowego ze stawem. Za parkiem, w kierunku południowo-wschodnim, usytuowane są: podwórze gospodarcze dawnego folwarku z kuźnią, obora, stodoła oraz przebudowany spichlerz.