Przyczyna Górna

Przyczyna Górna

Przyczyna Górna

To co wyróżnia tę wieś to szczególnie fakt, iż jest starsza od miasta Wschowy. Najcenniejszym zabytkiem wsi jest kościół p.w. św. Jerzego z II połowy XIV wieku, a w nim średniowieczne freski. Kościół ten jest zaliczany do najcenniejszych gotyckich świątyń w Wielkopolsce. Jest kościołem filialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jadwigi Królowej we Wschowie. Już w Średniowieczu Przyczyna Górna była zamieszkana przez osadników niemieckojęzycznych, którzy byli poddanymi polskiego króla. W 1910 roku wieś była zamieszkana przez 114 Polaków katolików, 227 Niemców katolików i 667 Niemców ewangelików.

Mniej więcej w połowie długości wsi, przy kapliczce, po lewej stronie wsi znajduje się skrzynka z pamiątkowym stemplem. Stempel uwidacznia wizerunek św. Jerzego na koniu, taki sam jaki znajduje się w ołtarzu bocznym kościoła.

Przyczyna Górna jest wymieniona w źródłach w 1210 r. jako wieś przekazana przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica cystersom. O istnieniu w tym miejscu rozwiniętego osadnictwa świadczą chociażby odkryte w Przyczynie Górnej wczesnośredniowieczne słowiańskie cmentarzyska. Oprócz świątyni katolickiej istniał tu do 1945 r. drewniany, luterański Dom Boży (kościół św. Ducha) i związany z nim cmentarz przy ul. Sadowej. We wsi istniały dwa majątki z pałacami, otoczonymi parkami oraz zabudową folwarczną. W południowo-wschodniej części znajduje się klasycystyczny pałac z XIX w. a w kierunku zachodnim późniejszy neorenesansowy z przełomu XIX/XX w.

Więcej o historii Przyczyny Górnej znajdziesz na stronie: przyczynagorna.eu/historia.html