Szkoła Łacińska

Szkoła Łacińska

Szkoła Łacińska

Od 1404 r. przy farze działała szkoła miejska. W czasach kontrreformacji luteranie, po oddaniu, w 1607 r., budynku szkoły, szybko zorganizowali nową szkołę łacińską. Jej fasadę ozdobiła sentencja łacińska: „Fundamentum Reipublicae Recta Adolescentium Educatio” (Podstawą Rzeczypospolitej jest właściwe wychowanie młodzieży) będąca odpowiednikiem myśli Jana Zamojskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Uczniem wschowskiej szkoły łacińskiej był m.in. Andreas Gryphius (1616-1664), wybitny poeta baroku. Zniszczona w pożarach miasta w 1644 i 1685 r. Odbudowana w 1686 r. w stylu barokowym. Szkoła działała do 1826 r. Następnie budynek służył jako dom kantora. Na początku XX w. na parterze znajdowała się salka dla konfirmantów i salka dla chóru, obecnie mieści się tu księgarnia (ul. Kilińskiego).