Zamek królewski

Zamek królewski

Zamek królewski

Zamek królewski – badania archeologiczne sugerują możliwość powstania zespołu zamkowego jeszcze w czasach przedkazimierzowskich, w pierwszej połowie XIV w. Warownię usytuowano na sztucznym wzniesieniu i otoczono fosą. Opasana potężnym murem obronnym wyraźnie dominowała nad miastem. U schyłku XVIII w. w jednym z budynków przy dziedzińcu zamkowym utworzono archiwum, kancelarię i izbę sądową. Po zajęciu Wschowy przez wojsko i władze pruskie w zamku urządzono więzienie. W 1798 r. obiekt zburzono. W miejsce zamku, na początku XIX w., wybudowano nowe więzienie i koszary. Obecnie hotel i restauracja – plac Zamkowy 7