Zamysłów

Zamysłów

Zamysłów

ZAMYSŁÓW

Obecnie wieś jest siedzibą sołectwa Zamysłów w gminie Szlichtyngowa w powiecie wschowskim, województwie lubuskim.

Wieś nazywano Hincze lub z niem. Hinzendorf, po 1945 r. przyjęła swą obecną nazwę.

Odkrycia archeologiczne potwierdzają obecność osady z czasów epoki żelaza (4000-2000 lat przed n.e.). Pierwsze wzmianki pochodzą z 1307 r. i dotyczą nadania wsi wraz z Konradowem i Kandlewem w dniu 8 lutego klasztorowi klarysek głogowskich przez księcia głogowskiego Henryka III. Wieś należała do zakonu do jego sekularyzacji w 1810 r.

Ponad 500-letnia przynależność do zakonu miała wpływ na duchowy charakter wsi. Podczas wojny trzydziestoletniej, po 1641 r. głogowskie klaryski przeniosły swój klasztor z okupowanego przez Szwedów Głogowa do Zamysłowa. Podczas sześcioletniego pobytu w Zamysłowie dbały o rozwój kulturalny i pielęgnowanie religii katolickiej swych wiosek: Zamysłowa, Konradowa i Kandlewa. Wszyscy mieszkańcy Zamysłowa byli katolikami (w 1705 r. tylko dwie osoby były innego wyznania). Pamięć o obecności pobożnych zakonnic zachowała się długo w postaci legend oraz nazw miejsc: „Most zakonnic” czy „Las mniszek”.

W Zamysłowie mieszkał i pełnił funkcję nauczyciela w miejscowej szkole Karl Gross, badacz dziejów wsi i okolicy, autor licznych artykułów oraz książki z zebranymi legendami i starymi opowieściami z terenu ziemi wschowskiej.

Po II wojnie światowej nastąpiła prawie 100-procentowa wymiana ludności. Do Zamysłowa przybyli nowi osadnicy; każdy ze swoją historią wojennej tułaczki. Zamysłów nie doczekał się jeszcze spisania i wydania jego historii z czasów powojennych.

Do kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Zamysłowie trzeba nieco zboczyć ze szlaku skręcając na skrzyżowaniu szlaku z drogą asfaltową w prawo. Na tym skrzyżowaniu znajduje się kolejna ławeczka pielgrzyma a obok niej ostatnia już na tym odcinku skrzynka z pamiątkowym stemplem obrazującym bryłę kościoła. Za Zamysłowem w lesie przebiega granica województw dolnośląskiego i lubuskiego.

Miejscowość położona 11 km na pd-zach. od Wschowy, przy drodze powiatowej nr 216.

Położenie geograficzne wsi: 51°73’33″N, 16°23’33″E.

Zabytki Zamysłowa:

  • Kościół pw. św. Marii Magdaleny – to barokowa budowla z 1752 r. ufundowana przez klaryski z Głogowa oraz proboszcza z Konradowa ks. Johanna Bernharda Hoffmanna.
  • Budynek dawnej szkoły katolickiej z 1835 r., dzięki staraniom ks. Karola Rohloffa, stał się po 1945 r. kaplicą i ośrodkiem życia religijnego wsi.
  • Szpital dla ubogich powstał w 1751 r., ufundowany przez ks. Filipa Walentego Hoffmanna, brata ówczesnego proboszcza w Konradowie ks. Johanna Bernarda Hoffmanna. Szpital działał do XX w. dzięki wsparciu finansowemu świeckich właścicieli wsi.
  • Pałac –pochodzi z 2 poł. XVIII w., przebudowany został w 1923 r. To murowany budynek z cegły, otynkowany, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, nakryty dachem mansardowym.
  • Budynek dawnej gospody znajduje się przy drodze w kierunku Starych Drzewiec, na skraju wsi od zachodu. Do 1945 r. nosił on nazwę „Zum goldene Frieden” (Pod złotym pokojem); właścicielem był m.in. Józef Hoffmann.